Priser 2018

Alle priser er oppgitt eks. MVA.

Ved oppstart av nye oppdrag benyttes timepriser for medgått tid. Etter 4-6 måneder kan man velge å gå over på fastpris.

  • Løpende regnskapsføring og lønn kr 680,- pr. time
  • Årsoppgjør – kr 890,- pr time, minimum 5000,- pr selskap pr. år
  • Vikartjenester og uteoppdrag på kundens systemer i kundens lokaler kr 630,- pr. time.
    • Reisetid og reiseutgifter belastes kunden etter statens satser.

Lisens og avgifter for bruk av datasystem Tripletex eller Visma eAccounting er ikke inkludert i Accosta AS sine timepriser. Se leverandørenes internettside for oversikt over oppstartskostnad og avgift pr. måned for bruk av dataløsningene. Dataløsning bør velges i samarbeid med Accosta AS.

Link til priser for bruk av dataløsninger fra: