Om Selskapet:

Accosta AS ble stiftet høsten 2017 av autorisert regnskapsfører Hilde Kløvstad. Kløvstad har vært autorisert regnskapsfører siden 2012 og har jobbet i større regnskapsbyråer med løpende regnskapsføring, lønn og årsoppgjør i 10 år.

Selskapet retter seg mot små og mellomstore bedrifter som trenger bistand innenfor regnskap og økonomi.

Selskapet er lokalisert i Vestfold og tilbyr sine tjenester til bedrifter fra hele landet.

Kvaliteten på våre økonomisystemer og regnskapstjenester er like god som hos de store byrå-kjedene. Våre priser holdes lave ved at våre dataløsninger og administrasjon krever små investeringer.

Kunder som ikke ønsker å ta i bruk onlineløsninger og apper står fritt til å levere bilag manuelt og få sine rapporter på papir.

Våre verdier

  • Vi ønsker å fremstå som en god leverandør av økonomitjenester
  • Vi ønsker at våre kunder skal ha full tillit til at vi utfører avtalt oppdrag til avtalt tid
  • Vi ønsker å bidra til en god utvikling av virksomhetene til våre kunder